• عقربه مولتی استایل کد 3022

  02

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ نقره‌ای و طلایی 
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 14 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 10 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند. 
  10,000 تومان14,000 تومان

  عقربه مولتی استایل کد 3022

  10,000 تومان14,000 تومان
 • عقربه مولتی استایل کد 3021

  05

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ نقره‌ای و طلایی 
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 15 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 11.5 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند. 
  10,000 تومان14,000 تومان

  عقربه مولتی استایل کد 3021

  10,000 تومان14,000 تومان
 • عقربه مولتی استایل کد 3020

  04

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ نقره‌ای و طلایی 
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 15 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 11.5 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند. 
  10,000 تومان14,000 تومان

  عقربه مولتی استایل کد 3020

  10,000 تومان14,000 تومان
 • عقربه ساعت کد 3019

  02

  ویژگی‌های عقربه:

   

  • جنس: مولتی استایل
  • رنگ: طلایی
  • عقربه‌ی ساعت شمار: 11 سانت
  • عقربه‌ی دقیقه‌شمار : 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند. 
 • عقربه کد 3018

  03

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ نقره‌ای و طلایی 
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 14.5 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 10 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  11,000 تومان16,000 تومان

  عقربه کد 3018

  11,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه ساعت کد 3017

  06

  ویژگی‌های عقربه:

   

  • جنس: مولتی استایل
  • رنگ: طلایی
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
 • عقربه ساعت کد 3016

  01

  ویژگی‌های عقربه:

   

  • جنس: مولتی استایل
  • رنگ: طلایی
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
 • عقربه ساعت کد 3015

  04

  ویژگی‌های عقربه:

   

  • جنس: مولتی استایل
  • رنگ: در دو رنگ طلایی و نقره‌ای
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 10 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  8,000 تومان
 • عقربه کوچک کد 3012

  05

  ویژگی‌های محصول :

   

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ طلایی و نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های زیر 30 سانت
  • ابعاد ساعت‌شمار: 6 سانتی 
  • ابعاد دقیقه‌شمار: 8 سانتی
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  5,000 تومان
 • عقربه کوچک کد 3013

  06

  ویژگی‌های محصول :

   

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ طلایی و نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های زیر 30 سانت
  • ابعاد ساعت‌شمار: 7.5 سانتی 
  • ابعاد دقیقه‌شمار: 9.5 سانتی
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  5,000 تومان
 • عقربه کوچک کد 3011

  04

  ویژگی‌های محصول :

   

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ طلایی و نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های زیر 30 سانت
  • ابعاد ساعت‌شمار: حدود 7 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار: حدود 9 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  5,000 تومان
 • عقربه کد 3010

  08

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس : مولتی استایل
  • رنگ : در دو رنگ نقره‌ای و طلایی 
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 17 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 13 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  9,000 تومان13,000 تومان

  عقربه کد 3010

  9,000 تومان13,000 تومان

منو اصلی