• عقربه مشکی کد 3075

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: پلکسی
  • رنگ: مشکی براق
  • مناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  13,000 تومان17,000 تومان
  عقربه ساعت

  عقربه مشکی کد 3075

  13,000 تومان17,000 تومان
 • عقربه ساعت نقره‌ای کد 3074

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه ساعت

  عقربه ساعت نقره‌ای کد 3074

  12,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه طلایی کد 3073

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی
  • مناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه ساعت

  عقربه طلایی کد 3073

  12,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه ساعت نقره‌ای کد 3071

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه ساعت

  عقربه ساعت نقره‌ای کد 3071

  12,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه طلایی کد 3070

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی
  • مناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه ساعت

  عقربه طلایی کد 3070

  12,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه ساعت نقره‌ای کد 3068

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: نقره‌ای
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه ساعت عقربه ساعت

  عقربه ساعت نقره‌ای کد 3068

  12,000 تومان16,000 تومان
 • عقربه طلایی کد 3067

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  12,000 تومان16,000 تومان
  عقربه طلایی عقربه طلایی

  عقربه طلایی کد 3067

  12,000 تومان16,000 تومان
 • پک 45 عددی عقربه‌های 10 سانتی کد 3065

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

   

  • رنگ: طلایی و نقره‌ای و مشکی
  • مناسب برای ساعت‌های زیر 30 سانتی
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  • پک شامل سِت 45 عددی است شامل:
  • 15 ست عقربه طلایی (3 مدل عقربه از هر عقربه، 5 ست)
  • 15 ست عقربه نقره‌ای (3 مدل عقربه از هر عقربه، 5 ست)
  • 15 ست عقربه پلکسی (3 مدل عقربه از هر کدام 5 ست)
  220,000 تومان270,000 تومان

  پک 45 عددی عقربه‌های 10 سانتی کد 3065

  220,000 تومان270,000 تومان
 • پک 205 ست عقربه‌های 10،15،20 سانتی کد 3066

  01

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

   

  • رنگ: طلایی و نقره‌ای و مشکی
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  • پک شامل 205 ست عقربه 15، 20 و 10 سانتی است
  • عقربه‌های موجود در این پک را در تصاویر می‌توانید مشاهده کنید
  1,425,000 تومان1,900,000 تومان

  پک 205 ست عقربه‌های 10،15،20 سانتی کد 3066

  1,425,000 تومان1,900,000 تومان
 • پک 90 عددی عقربه طلایی و نقره‌ای کد 3064

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی و نقره‌ای
  • مناسب برای ساعت‌های 40 سانتی
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی: 12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  • پک شامل سِت 90 عددی است (9 مدل عقربه از هر کدام 10 ست: 5 ست نقره ای و 5 ست طلایی)
  576,000 تومان720,000 تومان
 • پک 70 عددی عقربه طلایی و نقره‌ای کد 3063

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی و نقره‌ای
  • مناسب برای ساعت‌های 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  • پک شامل سِت 70 عددی است (7 مدل عقربه از هر عقربه 10 ست: 5 ست طلایی و 5 ست نقره‌ای)
  728,000 تومان910,000 تومان
 • عقربه طلایی کد 3057

  01

  ویژگی‌های عقربه ساعت:

  • جنس: مولتی‌استایل
  • رنگ: طلایی
  • متناسب برای ساعت‌های 40 و 60 سانتی و بزرگ‌تر
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 60 سانتی: 16 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 60 سانتی: 20 سانت
  • ابعاد ساعت شمار برای ساعت 40 سانتی:12 سانت
  • ابعاد دقیقه‌شمار برای ساعت 40 سانتی: 15 سانت
  • تمامی عقربه‌ها بدون ثانیه‌شمار می‌باشند.
  11,000 تومان15,000 تومان
  عقربه طلایی عقربه طلایی

  عقربه طلایی کد 3057

  11,000 تومان15,000 تومان

منو اصلی